• आहिले तरंगमा
    सौराईका झल्काहरु
  • केहि क्षणमा
    सुचना तथा बिज्ञापन

सम्पर्क ठेगाना

Community Radio Mugu 107.4 MHz
Shreenagar 05 Gamgadhi Mugu, Nepal (Side Of Kalika Malika Mandir)
Phone: +977-87-460147, 9851162210, 9868380299
Email: radiomugu@gmail.com, mugukoradio@gmail.com